جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 279
تاريخ ايجاد: 89/10/11 00:00
نويسنده: gholipor gholipor


بازار ارز و طلا پس از طرح تحول:
اقتصاد ايران زير تيغ جراحي بزرگ است و صد البته روزهاي آغازين اين جراحي را موفقيت آميز طي كرده است؛ روزها و ماههاي آينده بازارهاي مختلف داخلي بيشتر از اين روزها دچار تحولاتي مي شوند و اساسا اگر اين جراحي بدون تحول در بازارها ادامه يابد به نتايج مورد نظر نايل نخواهد شد زيرا از نظر اقتصادي اصلاح قيمتهاي نسبي همواره با تغييراتي در بازارها همراه خواهد شد و در شكل ايده آل آن قيمتهاي اصلاح شده با ارسال سيكنالهايي باعث تغيير در تخصيص منابع شده و بهره وري كالاهاي گران شده افزايش خواهد يافت به عبارت ديگر اگر هدف اصلاح قيمت حاملهاي انرژي را استفاده بهينه از انرژي بدانيم مي بايست منتظر تغييراتي در عمده بازارهاي اقتصادي و ساختار بنگاهها باشيم. تحليل عواقب اصلاح قيمتها در بازارها و بنگاهها و صنايع مختلف كم و بيش انجام پذيرفته است در اين ميان برخي بازارها همچون بازار ارز و طلا گرچه ارتباط مستقيمي با هدفمند سازي يارانه ها ندارند اما تحليل آينده آنها براي همه فعالان اقتصادي حائز اهميت است.
بازار ارز از آنرو از هدفمندسازي يارانه ها تاثير مي پذيرد كه گراني حاملهاي انرژي قيمتها و مزيتهاي نسبي توليد كالاها و خدمات در درون مرزها در مقايسه با كالاها و خدمات خارجي را تغيير داده و تقاضا براي واردات كالا و عرضه كالاهاي صادراتي كشور به خارج را در جهت كاهش تراز تجاري تغيير مي دهد به عبارت ديگر قدرت رقابت كالاها و خدمات داخلي در قياس با انواع خارجي كاهش يافته و از اين رو عرضه دلار حاصل از صادرات غير نفتي را كاهش داده و تقاضا براي خريد كالاهاي نهايي خارجي را افزايش مي دهد هرچند ممكن است تقاضا براي واردات كالاهاي واسطه اي را -البته در سطحي كمتر- نيز كاهش دهد . بنابراين عرضه و تقاضاي طبيعي دلار در ماههاي آينده تا حدودي برهم خواهد خورد و اگر دامنه دخالت بانك مركزي در سطح فعلي باقي بماند تفاوت قيمت بازار غير رسمي با قيمتهاي رسمي بانك مركزي افزايش خواهد يافت در اين اثنا بانك مركزي احتمالا عرضه دلار در بازار را افزايش خواهد داد و براي ثبات بازارها و جلوگيري از رشد نقدينگي هم شده عمده دلارهاي نفتي دريافت شده از دولت را در بازار عرضه مي نمايد. اين رويكرد در ماههاي اول اجراي هدفمندسازي يارانه ها شايد قابل دفاع باشد اما در ادامه چاره اي نيست جز اينكه بانك مركزي به افزايش آرام قيمت دلار تن دهد اين اتفاق گرچه اندكي تورم زا خواهد بود اما به جهت بهبود مزيتهاي نسبي از نظر حمايت از توليد داخل قابل دفاع است.
در بازار طلا دو اتفاق باعث ادامه رونق و حتي احتمال افزايش قيمتها خواهد شد. اولين اتفاق ادامه ركود در بازارهاي امريكا و نرخ بهره صفر در اين كشور است كه تقاضاي جهاني طلا را همچنان تصاعدي خواهد كرد و اتفاق ديگر رونق و رشد قيمت ارز در داخل كشور است كه باعث خواهد شد قيمتهاي داخلي طلا نويد ادامه روزهاي طلايي طلا را بدهد. گرمي بازار طلا تنها در يك صورت تهديد خواهد شد و آن بازگشت رونق به بازار سرمايه گذاري در امريكاست به شرطي كه اين رونق به مثبت شدن نرخ بهره فدرال رزرو منجر شود به هر حال بازار جهاني طلا عليرغم تجربه نوسانات كوچك بعيد است تا پايان نيمه اول سال ميلادي جديد كاهش قابل توجهي را تجربه نمايد.
ادامه رونق بازار طلا و احتمال رشد بهاي دلار بخشي از منابع پولي قابل عرضه در بازارهاي سوداگرانه را جذب اين بازارها نموده و تاثير آن كاهش منابع براي سرمايه گذاري و خريد سهام در بورس خواهد بود. اگر به عوامل رونق اين بازارها احتمال افزايش محدوديتهاي بين المللي اقتصاد ايران را اضافه كنيم در مورد تحقق پيش بيني اين تحليل مطمئن تر خواهيم شد. جنبه مثبت رونق در بازار طلا و ارز كاهش سوداگري در بازار مسكن است كه به ادامه ثبات در اين بازار كمك خواهد كرد.





js