جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 270
تاريخ ايجاد: 89/10/25 00:00
نويسنده: gholipor gholipor


عرضه اوراق مشاركت:
بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده عرضه یکهزار و 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی و پنج میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرحهای در دست اجرای پارس جنوبی تا پایان سالجاری در داخل کشور آغاز می شود.

[عرضه این مبلغ اوراق مشارکت در بازار داخلی به نظر فراتر از کشش جذب بازار خواهد بود. البته فروش اوراق قرضه ارزی در بازار داخل نیز خود تمهید هوشمندانه ای برای کنترل دقیق تر جریان نقل و انتقالات ارزی در بازار زیرزمینی کشور می تواند باشد.

به هر حال به نظر می رسد بسیاری از منابع این گونه دولت و شرکتهای دولتی مستقیم از بازار قابل جمع کردن نیست مگر اینکه بانکی اعتبارات لازم برای آن را فراهم نماید.

اینکه در آمارهای رسمی بدهی شرکتهای دولتی به بانکها افزایش می یابد اما در مقابل بدهی دولت به بانک مرکزی نزولی عنوان می شود به همین دلیل است.

در واقع دولت به جای اینکه مستقیم برای تامین مالی از بانک مرکزی قرض بگیرد به طور غیر مستقیم از شبکه بانکی قرض می گیرد. این مساله یک اثر مهم کاهش منابع در اختیار بخش خصوصی را به دنبال می آورد (این اثر در اقتصاد به اثر ازدحام crowding out معروف است) و اگر بانکها به دلیل کسری منابع ناچار به استقراض از بانک مرکزی شوند منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی نیز می شود.]

js