جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 325
تاريخ ايجاد: 89/05/02 00:00
نويسنده: gholipor gholipor


قطعي برق در صنايع:
قطعي برق براي کارخانجات توليدي به معني کاهش توليد و در نهايت کاهش سود است و امتداد اين شرايط مي تواند باعث شود که ارزش سهام شرکتها به دليل اين متغير محيطي در معرض تهديد قرار گيرد.

به نظر مي رسد با توجه به نزديکي استانهايي نظير خوزستان به منابع انرژي فسيلي نفت و گاز، توسعه استفاده از مولدهاي غير متمرکز CHP در اين مناطق مي تواند از توجيه پذيري بالايي برخوردار باشد. با کمک تکنولوژي توليد همزمان برق و حرارت (Combined Heat And Power) کارخانجات در حالي که از انرژي براي توليد برق مورد نياز خودو حتي مناطق اطراف، استفاده مي کنند، حرارت پديد آمده در حين توليد برق را نيز در فرايند توليد محصول خود به کار مي گيرند و به اين ترتيب بهره وري استفاده از انرژي به شدت بالا مي رود.

سيستم فعلي کشور ما در توليد برق که درآن نيروگاه ها متولي توليد برق هستند و پس ازآن برق توليدي در مسافتهاي طولاني انتقال داده مي شود، تا به دست مصرف کنند برسد. هم در بعد توليد و هم در بعد توزيع برق با هزينه هاي پيدا و پنهان سنگيني مواجه است. راندمان نيروگاه هاي برق کشور ما به طور متوسط 36 درصد است. يعني از هر صد بشکه معادل نفت خامي که به اين نيروگاه ها انرژي تحويل مي گردد ارزش حرارتي برق توليدي معادل 36 بشکه است.

(اين در حالي است که راندمان توليد برق در سيستم CHP حتي به 88 درصد نيز مي رسد) از سوي ديگر در فرايند انتقال نيز 22 درصد از برق توليدي تلف مي گردد (که چنين انتقالي در توليد برق پراکنده با کمک مولدهاي CHP وجود ندارد) يعني از 100 بشکه معادل نفت خام انرژي تحويلي به نيروگاه هاي کشور آن چيزي که در نهايت به دست مصرف کننده نهايي مي رسد معادل تنها 28 بشکه نفت خام انرژي است و حدود 72 بشکه معادل نفت خام انرژي هدر مي رود! در سال 1386 حدود 320 ميليون بشکه معادل نفت خام سوخت به نيروگاه هاي کشور تحويل داده شد که به توجه به راندمان 36 درصدي در هنگام توليد و اتلاف 22 درصدي در هنگام توزيع تنها 89 ميليون بشکه معادل نفت خام برق به مصرف کنندگان تحويل شده است و 230 ميليون بشکه از دست رفته است. اگر قيمت هر بشکه نفت خام را 70 ميليارد دلار در نظر بگيريم که البته در سال 1386 بسيار بيشتر از اين بود در اين صورت بيش از 16 ميليارد دلار هزينه ساختار ناکارآمد صنعت برق کشور است که صرفه جويي در نيمي از آن نيز مي توانست بسياري از مشکلات فعلي اقتصادي کشور را مرتفع نمايد.

اصلاح اين سياه چاله هاي ساختاري اقتصاد کشور که منابع طبيعي کشور را هر ساله هدر مي دهد اثرات رفاهي و توزيعي بلندمدتي ايجاد مي کند اما از آنجا که دولتها معمولاً 4 ساله به مسائل نگاه مي کنند هيچ دولتي خود را متولي رفع اين معضل ندانسته است

js