تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 22
تاريخ ايجاد: 17/10/10 09:31
نويسنده: سید سلمان نصیرزاده


تکذیب شایعه ادغام وقوام (آزاد)

مدیر عامل بانک قوامین با تکذیب شایعه ی ادغام بانک قوامین اظهار داشت: ذهنیتی که در مورد بحث ادغام در جامعه وجود دارد، منطبق بر واقعیت نیست و تصور غلطی که در این زمینه وجود دارد، مبنی بر اینکه وقتی بانکی ادغام می شود حتما مشکلی در ساختار آن پدید آمده است اما در دنیای امروز، اگر ادغام مورد توافق صاحبان و سهامداران دو مجموعه باشد منجر به هم افزایی و افزایش فعالیت ها می شود و ممکن است تبعات مثبتی در جامعه به همراه داشته باشد اما ذهنیت اشتباهی که در جامعه وجود دارد، برمی گردد به سوابق ادغام هایی که ناشی از بروز مشکلات عمیق بوده است.

نتاج خاطر نشان کرد: مجموعه ی بانک قوامین بیش از ۶ درصد نقدینگی را در اختیار دارد و آنقدر بزرگ است که در شرایط کنونی هیچ ضرورتی به ادغامش دیده نمی شود، اگر سهامداران بانک قوامین با هر بانک دیگری به توافق برسند که مجموعه ها را باهم ادغام کنند، طبیعی است که ما هم به عنوان مجریان ادغام کارهای آن را انجام خواهیم داد ولی بحث ادغام بانک قوامین در حد شایعه بوده است و هیچ گونه توافقی در این زمینه صورت نگرفته است.