جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 479
تاريخ ايجاد: 17/08/27 10:08
نويسنده: سید سلمان نصیرزاده


خودرو (ازاد)

شنیده شد طی یک ماه اتی اقدام به انتشار اوراق  700 میلیارد تومانی مراحبه خواهد نمود

"این بخش تنها شنیده های مطرح شده میباشد و  آریا سهم هیچ مسئولیتی در ارتباط با صحت و سقم آن نخواهد داشت و توصیه میشود صرف شنیده ها تصمیم گیری انجام نگیرد


js