جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 456
تاريخ ايجاد: 17/06/03 15:02
نويسنده: سید سلمان نصیرزاده


عرضه های اولیه (آزاد)

شنیده شد از اوایل تیر آگهی عرضه اولیه های جدید منتشر میشود که اولویت با شرکت های گوچک با سرمایه زیر 500 میلیارد ریال میباشد

"این بخش تنها شنیده های مطرح شده میباشد و  آریا سهم هیچ مسئولیتی در ارتباط با صحت و سقم آن نخواهد داشت و توصیه میشود صرف شنیده ها تصمیم گیری انجام نگیرد


js