جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 457
تاريخ ايجاد: 17/05/08 12:59
نويسنده: سید سلمان نصیرزاده


دالبر (آزاد)

شنیده شد بررسی افزایش نرخ دارویی ها به بعد از انتخابات و سه ماهه دوم سال موکول شده است

"این بخش تنها شنیده های مطرح شده میباشد و  آریا سهم هیچ مسئولیتی در ارتباط با صحت و سقم آن نخواهد داشت و توصیه میشود صرف شنیده ها تصمیم گیری انجام نگیرد


js