جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 469
تاريخ ايجاد: 17/03/04 01:50
نويسنده: سید سلمان نصیرزاده


فاذر

شنیده شد در صورت اتمام عرضه های کد خاص ،  این نماد آماده رشد قیمت میشود

"این بخش تنها شنیده های مطرح شده میباشد و  آریا سهم هیچ مسئولیتی در ارتباط با صحت و سقم آن نخواهد داشت و توصیه میشود صرف شنیده ها تصمیم گیری انجام نگیرد "

js