جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 457
تاريخ ايجاد: 17/02/25 05:10
نويسنده: سید سلمان نصیرزاده


سفارس

شنیده شد قرارداد یک میلیون تنی فروش سیمان به  روسیه منعقد نموده است

 "این بخش تنها شنیده های مطرح شده میباشد و  آریا سهم هیچ مسئولیتی در ارتباط با صحت و سقم آن نخواهد داشت و توصیه میشود صرف شنیده ها تصمیم گیری انجام نگیرد "


js