شنیده های بازار

95/10/25
ایران خودرو
95/10/13
حتوکا
95/10/11
خساپا
95/10/07
ثپردیس
95/10/05
پنل مشاوره راه اندازی شد
95/10/04
رکیش
95/10/04
تاپیکو
95/09/28
ورنا
95/09/25
ایران خودرو
95/09/24
توجه توجه
95/09/23
شکبیر
95/09/22
ذغال سنگ
95/09/21
دی
95/09/21
شبندر
95/09/21
فاسمین
95/09/21
وبملت
95/09/21
خگستر
95/09/21
خودرو
95/09/21
پیشنهاد کاهش ۴۰درصدی نرخ حق بیمه
95/09/20
پایان بازار با 91 واحد کاهش شاخص
95/09/20
فاسمین آماده بازگشایی
95/09/20
اصلاح فولاد و سنگ آهنی ها موقتی است
95/09/20
تعلیق افزایش نرخ سیمان
95/09/20
قیر ایران در بورس هند
95/09/20
نقشه بازار فعال شد
95/09/20
تعدیل سنوانی در شتران
95/09/20
کاما حرکت اصلاحی؟
95/09/20
خگستر عرضه شد
95/09/20
روی ها امروز منفی شروع کردئد
95/09/20
توقف شبندر جهت تعدیل پالس مثبت ...