آزمون CMT

امتحانCMTشامل سطوح مختلفی می شود که هر کدام با تکیه بر دانسته های قبلی با تمرکز دقیق ترو منسجم تر انجام می شود.

آزمونهای هر 3 سطح، 2 بار در سال در ماه های آوریل و اکتبر انجام می شود. کاندیداها درهر تاریخ تنها می توانند در آزمون یک سطح شرکت کنند در نتیجه پشت سر گذاشتن هر سهسطح نیازمند حداقل یک سال تقویمی کامل (به طور مثال از آوریل 2017 تا آوریل 2018)می باشد.

تمامیامتحانات سطوح CMT بهصورت کامپیوتری می باشند و توسط مراکز تست پرومتریک در سراسر دنیا مدیریت می شوند.

بهمنظور ثبت نام در آزمون CMT شماباید:

1-    عضوی از MTAباشید و در برنامه CMT ثبتنام نمایید

2-    باید آماده دادن امتحانات به زبان انگلیسی باشید (این موضوع نیازمندآماده سازی زیادی است خصوصا در هنگام سر و کار داشتن با پاسخ های تشریحی در سطح 3)

3-    دارای یک پاسپورت معتبر بین المللی باشید (که پیشاپیش اعتبار آنتوسط MTAبررسی و تایید خواهد شد)

 

 

فرمت آزمون

 

نمای کلی برنامه CMT

برنامهCMT درسال 1985 توسط MTAایجاد شد. از آن زمان، برنامه جامع CMT به صورت مکرر با توجه جدیدترین و موثرترین روش های تحلیل تکنیکال،به روز شده است. پشت سر گذاشتن این دوره نیازمند این است که کاندیداها مهارت خودرا در دامنه وسیعی از موضوعات تحلیل تکنیکال، شامل کاربردهای عملی مفاهیم، نشاندهند.

برنامهو آزمون CMTشامل سه سطح می باشد که سطح یک و 2 به صورت آزمون های چند گزینه ای و سطح 3 درقالب پاسخ های تشریحی می باشد.

براساس گفته های MTA،اهداف برنامه CMT درسه بخش دسته بندی شده است:

1-    کمک به کاندیداها برای تسلط کامل بر دانش پایه و ایجاد مهارت هایتحلیلی

2-    ترفیع و تشویق بالاترین استانداردهای آموزشی در صنعت

3-    ارائه مدرک حرفه ای CMT به کسانی که برنامه را به صورت کامل پشت سر گذاشته اند و موافقتخود را با آیین اخلاقی MTAاعلام کرده اند

 

 

فرمت

زمان

سطح اول

چند گزینه ای

2 ساعت و 15 دقیقه

سطح دوم

 چند گزینه ای

4 ساعت و 15 دقیقه

سطح سوم

پاسخ های تشریحی/ کوتاه

4 ساعت و 15 دقیقه

ساختار و توزین آزمون CMT

همانطورکه گفته شد، برنامه CMTشامل سه سطح امتحانی می باشد که هر کدام به عنوان مکمل پیشین عمل می نماید. هرآزمون به صورت متمرکزتری به جزئیات می پردازد و در زمینه استدلالی در مرتبهبالاتری عمل می نماید. در سطح سه این آزمون به بالاترین حد خود خواهد رسید و جوابهای آزمون به صورت پاسخ های تشریخی خواهد بود که نیازمند داشتن دانش قوی در زمینهزبان انگلیسی می باشد.

 

 

 

نگاهی عمومی به هر سه سطح آزمون CMT

سطح 1؛ بر روی بخش پایه اصطلاحات و ابزارهای تحلیلی که در تحلیلتکنیکال از آن استفاده می شود، متمرکز است.

سطح 2؛ به سنجش صلاحیت کاندیدا در به کارگیری مفاهیم، تئوری وتکنیک هایی که در دروس مورد نیاز پوشش داده می شود، خواهد پرداخت.

سطح 3؛ به آزمون توانایی کاندیدا در یکپارچه سازی درک خود ازمفاهیم تئوریکی که در سطح 1 آموخته است و کاربردهای عملی که در سطح 2 یاد گرفته است،می پردازد.

 

توزینمفاهیم هر موضوع برای هر سطح از آزمون CMT را در ادامه مشاهده خواهید نمود:

 

سرفصل ها

سطح 1

سطح 2

سطح 3

بازارها

21%

16%

 

ایجاد و تحلیل چارت ها

47%

36%

 

استراتژی های تکنیکال سرمایه گذاری

18%

13%

 

آزمون سیستم

5%

10%

 

تحلیل های آماری

6%

7%

 

مدیریت ریسک

 

15%

21%

بررسی روابط بین دارایی ها

 

 

18%

مدیریت پورتفوی

 

 

18%

روش های کلاسیک

 

 

21%

مالیه رفتاری

 

 

10%

تحلیل نوسانات

 

 

7%

استانداردها و کدهای عملی و اخلاقی

3%

3%


5%


ثبت نام برنامه تنها یک بار پرداخت می شود که به شما اجازه شرکت در آزمون های CMT را می دهد هر چند شامل رد شدن در امتحان یا دادن امتحان مجدد نمی شود.