مدرک CFA يکي از مهم ترين و معتبرترين مدارک در حوزه تحليلگري بازار سرمايه است و شخص دارنده اين مدرک به عنوان يک خبره در اين حوزه شناخته مي شود، اين آزمون اخيرا با اقبال زيادي از سوي فعالان و دانش آموختگان نخبه حوزه مالي و سرمايه گذاري روبه رو شده است به طوري که بسياري از دانشگاه هاي معتبر جهان، رشته هاي خود را در زمينه مديريت مالي و سرمايه گذاري منطبق با سرفصل هاي موسسه CFA تدوين و به تصويب اين موسسه مي رسانند. محتواي آزمون حرفه اي بسياري از کشور ها با CFA مطابقت دارد و تفاوت آنها عمدتا در قوانين است.

آریا سهم نماینده دوره CFA وایلی، بزرگترین انتشارات مالی جهان با سابقه 200 ساله ( Wiley ) در ایران می باشد.

1- چرا Wiley
2- خدمات مشترک آریاسهم و وایلی
3- آزمون

جهت کسب اطلاعات بیشت دانلود کنید.