خدمات اطلاع رسانی و انفورماتیک

اين گروه با هدف ارائه خدمات رايانه اي اعم از وب سايتها و نرم افزارهاي تخصصي در سال 1382 راه اندازي شد. از جمله فعاليتهاي اين گروه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

راه اندازي سايتهاي تخصصي

با توجه به فراگيري روزافزون خدمات اينترنتي در كشور و نياز به حضور شركتها در اين عرصه و همچنين وجودفاصله معني دار مابين خدمات اينترنتي شركتها در ايران و استانداردهاي

جهاني، آريا سهم اقدام به ايجاد و راه اندازي سايتهاي تخصصي ويژه شركتهاي سرمايه پذير بورس،شركتهاي سرمايه گذار و كارگزار و... كرده است.

سايت اينترنتي آرياسهم

اين سايت مشتمل بركليه اطلاعات مالي و اقتصادي لازم براي امر سرمايه گذاري در بورس مي باشد و خدماتمتنوعي را در اختيار كاربران قرار مي دهد .از طريق اين سايت اطلاعات،اخبار و تحليلهاي بورسي به صورت لحظه اي در اختيار سرمايه گذاران مي باشد.

جداول آمار تحليلي روزنامه ها

طراحي و ارائه جداولآماري تحليلي براي يكايك روزنامه هاي اقتصادي و غير اقتصادي. برخي از اين روزنامهها به قرار زير مي باشند: روزنامه دنياي اقتصاد، سرمايه، شرق ، اعتماد ،اقتصادپويا ، صبح اقتصاد ، جهان صنعت ، عصر اقتصاد ، پول ،IRAN NEWS ،حيات نو اقتصادي ،هفته نامه معدن و توسعه و ... .

نرم افزار حسابداريپرتفوليو

نگهداري حساب سرمايهگذاري ؛ انواع گزارشات ضروري؛ اين نرم افزار قابليت انجام محاسبات مربوط به سبدسرمايه گذاري مشترك را براي تعداد بيشماري از سرمايه گذاران دارا مي باشد.

نرم افزار آريا استاكAryaStock

اين نرم افزار با هدفتخمين زمان و قيمت مناسب براي خريد و فروش هاي سهام ،  دريافتاطلاعات و فايلهاي كامپيوتري قابل استفاده در نرم افزارهاي تخصصي تحليل تكنيكالتهـيه گرديده است . (به شماره ثبت 102660 نزد شوراي عالي انفورماتيك كشور)

نرم افزار آريا مسنجرAryaMessenger

آرشيو كردن تحليلها وگزارشات آريا سهم؛ قدرت جستجو در بين تحليلها از اهداف اين نرم افزار است. (به شماره ثبت 102659 نزدشوراي عالي انفورماتيك كشور)