هفته نامه بانکداری

این گزارش هر هفته منتشر میشود و محوریت آن آخرین تحولات و تحلیل گزارشات بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و تمرکز آن بر بازارسرمایه و تحولات آن   می باشد .

 

در این گزارش می خوانیم :

بررسی و تحلیلی از شرایط بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت

بررسی تحلیلی بر عملکرد معاملات بانک ها و ارزیابی آخرین گزارشات مالی

بررسی بر آخرین تحولات بانکداری بین الملل

بررسی تحلیلی با محوریت تحلیل تکنیکال صنعت و شرکت های فعال

اخبار هفته