بولتن خبری روزانه ویژه مدیران

اخباراين بولتن به صورت روزانه تا ساعت 4:30 بامداد توسط تيم کارشناسي آرياسهم تهيه ميگردد.

اين بولتن، در برگیرنده اخبار بيش از يکصد روزنامه و سايت خبرگزاري کشور است.

اين بولتن با هدف اطلاع رساني، حاوي برخي مطالب سايتهاي بيگانه است که به معني تاييد مطالب نمي باشد.

طريقه استفاده از بولتن خبري:

    تمامي اخبار مهم اقتصادي و سياسي ايران و جهان در قالب تيتر و در چند صفحه اول آورده شده اند که با مطالعه اين صفحات (کمتر از 10 صفحه) از اهم اخبار روز با خبر خواهيدشد.

به منظور تسريع مطالعه، نکات مهم هر خبر در تيترآورده شده و توسط نشانه  " / " از هم تفکيک شدهاند.

درصورت تمايل به دريافت اطلاعات بيشتر در مورد هر خبر، با کليک بر روي تيتر خبر موردنظر (درصفحات فهرست) به خلاصه مديريتي خبردسترسي خواهيد داشت.

درنهايت در صورت نياز به مطالعه کل خبر، لينک اينترنتي مربوطه، که در پايان خلاصهمديريتي آورده شده است، شما را به سمت متن اصلي خبر در سايت خبرگزاري و ياروزنامه، راهنمايي مي کند.

 

یادآوری می گردد

 اخبار، گزارشها، تحلیلها و دیگر اطلاعات موجود در این بولتن از رسانه های مختلف گردآوری، بعضا جهت بهینه سازی زمان مطالعه جنابعالی با تکیه بر مطالب مهمترتلخیص، و گاه با عناوینی نزدیکتر به دغدغه های حرفه ای و اقتصادی مخاطبین ارائه گردیدهاست. همچنین درج مطالب مطلقا به معنای همسویی محتوا با نظر این مدیریت یا تائید کل یا بخشهایی از آن، و یا تائید اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در محتوا، و یا اظهارات ایشان و یا تائید منابع مورد استفاده در خبر نبوده بلکه این خبرنامه صرفا جهت اطلاع از آخرینتحولات اقتصادی در کشور و محیط پیرامون و موثر بر آن و فضای رسانه ای مرتبط با آن،عندالزوم جهت تامل و بررسی بیشتر و  در صورت نیاز اتخاذ واکنش مناسب در قبال آنها در حوزه کسب و کار می باشد. از اطلاعات تکمیلی مخاطبین محترم در خصوص مطالب مندرج در این خبرنامه، باامتنان فراوان استقبال می گردد.

مدیریت مطالعات اقتصادی